CHABER

Wizją naszego Stowarzyszenia jest realizowanie zadań w sferze działań publicznych adresowanych do dzieci, młodzieży, rodzin potrzebujących wsparcia oraz osób starszych.

Misją Świetlicy Socjoterapeutycznej ,,CHABEREK’’ jest stworzenie bezpiecznego, przyjaznego dziecku i rodzinie miejsca, w którym nasi podopieczni będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności pomocne w tworzeniu uporządkowanego świata, poprzez wspólne wypracowanie działań i zachowań akceptowanych społecznie.

 
11 lat.jpg
plakat z wierszem o świetlicy chaberek, dzieci siedzące wokół ogniska

O NAS

Wszystkie dzieci i młodzież do nas zapraszamy,

bo w naszej świetlicy dobrze i miło czas spędzamy.

Fajne wycieczki, zajęcia ciekawe,

każdy z nas lubi dobrą zabawę.

Kadra jest miła i pomocna,

dlatego u nas praca jest owocna.

Szybko do nas dołącz,

i się z nami połącz.

 
uśmiechnięte dzieci stojące na brzegu jeziora, lato 2021, kolonie dla dzieci

ŚWIETLICA  SOCJOTERAPEUTYCZNA "CHABEREK"

Zapraszamy do nas wszystkie dzieci mieszkające lub uczące się w dzielnicy Warszawa Środmieście.

W Świetlicy Socjoterapeutycznej "Chaberek" wierzymy, że dzieci będą miały kluczowy wpływ na swoją przyszłość. Sposób, w jaki są wychowywane teraz, wpłynie na to, kim staną się w przyszłości.

Świetlica Socjoterapeutyczna "Chaberek" jest niepubliczną placówką wsparcia dziennego o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, specjalizującą się w opiece nad dziećmi i młodzieżą w trudnej sytuacji życiowej.

Posiada zezwolenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr PS-19/15 z dnia 30.06.2015 roku na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.


Świetlica socjoterapeutyczna "Chaberek" zaprasza nieodpłatnie - codziennie - od poniedziałku do piątku od 13 do 19.

Co robimy w Chaberku?

 • zapewniamy opiekę dzienną przez wykwalifikowaną kadrę;

 • zapewniamy dzieciom i młodzieży pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych;

 • tworzymy warunki do nauki własnej;

 • pomagamy w nauce;

 • zapewniamy pomoc i wsparcie psychologa w czasie indywidualnych konsultacji;

 • realizujemy działania profilaktyczne;

 • zapewniamy rozwijanie zainteresowań i uzdolnień podopiecznym;

 • organizujemy zajęcia kreatywnego spędzania czasu wolnego;

 • organizujemy zajęcia specjalistyczne: socjoterapeutyczne, profilaktyczne, plastyczne, ekologiczne, modelarstwo, historyczne, muzyczne, taneczne, psychoedukacyjne, sportowo - rekreacyjne, edukacja z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego oraz ciekawe wyjścia i wycieczki;

 • realizujemy programy profilaktyczne skierowane do Chaberkowiczów i ich opiekunów;

 • prowadzimy dodatkowe zajęcia z języka angielskiego;

 • wspieramy rodziny w sprawowaniu jej podstawowej funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Chcesz poznać nas lepiej i dowiedzieć się, jak możesz się zaangażować?

Przejrzyj naszą witrynę i skontaktuj się z nami już dziś.

 
grupa seniorów na wycieczce krajoznawczej w lesie kabackim

KLUB SENIORA

Nasze działania skierowane są także do osób starszych, które od 2012 roku mogą korzystać w Chaberku z wielu zajęć o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym i kulturalnym.
Przez kilka lat prowadziliśmy cykliczne zajęcia zwiększające kompetencje cyfrowe Seniorów, aktywność sportową oraz kreatywność.

 

INICJATYWY, JAKIE PODEJMUJE STOWARZYSZENIE

Szeroki wachlarz działań

lato 2020, grupa młodzieży w kolorowym pokoju fabryki cukierków, pozują na tle wilkich lizaków,

LATO W MIEŚCIE

Ciekawe zajęcia w wakacje

KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wyjazd do Osiecznej nad jezioro Łoniewskie

lato 2021, grupa dzieci na polu na tle zachodzącego słońca, gra w podchody, gra terenowa

OFERTA ZAJĘĆ ŚWIETLICY:

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Celem zajęć socjoterapeutycznych jest nabywanie przez dzieci i młodzież kompetencji społecznych, emocjonalno - interpersonalnych, przydatnych w radzeniu sobie z problemami oraz
służących rozwojowi osobistemu i społecznemu.

Zajęcia dostarczają uczestnikom wiedzę o sobie i innych ludziach oraz pozwalają zrozumieć otaczający świat.

Zajęcia odbywają się w 2 grupach w poniedziałki.

zajęcia socjoterapeutyczne, dzieci trzymają długopis na nitkach, rysują na kartce wspólne zadanie
troje uczestników zajęć ekologicznych, sadzenie kwiatów

ZAJĘCIA EKOLOGICZNE

Zajęcia ekologiczne przybliżają uczestnikom zagadnienia dotyczące ekologii oraz ochrony środowiska.


Celem zajęć jest wykształcenie postaw proekologicznych u uczestników, szanujących środowisko oraz wpływających na przyszłość naszej planety.

Zajęcia odbywają się we wtorki (co 2 tyg).

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Zajęcia komputerowe rozwijające umiejętność obsługi programów Microsoft Office.
Celem jest wyposażenie uczestnika zajęć w umiejętności z zakresu: tworzenia tabel, edytowania teksu oraz tworzenia prezentacji.

Zajęcia odbywają się we wtorki (co 2 tyg.).

sala komputerowa, 6 laptopów na stole, w tle biała tablica
znak ostrzegawczy, wykrzyknik, znak wykonany kredą na czarnej tablicy

ZAJĘCIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

Na zajęciach z bezpieczeństwa chcemy przekazać wiedzę praktyczną t.j.: bezpieczne poruszania się pieszych, rowerzystów po mieście, korzystanie z komunikacji miejskiej, profilaktyka bezpiecznego zachowania się w sytuacjach wyjątkowych, pierwsza pomoc.

Zajęcia odbywają się w środy.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Celem zajęć plastycznych jest pobudzanie kreatywności, poszerzanie wyobraźni, kształtowanie wrażliwości i odkrywanie talentów.

Na zajęciach poznajemy wiele technik, odkrywamy też własne sposoby wyrażanie siebie. 

Zajęcia odbywają się w czwartki.

zajęcia plastyczne, grupa młodzieży wykonuje prace plastyczne, farby, pędzle, artystyczny nieład
zdjęcie dłoni dzieci ułożonych w kształt serca

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej, ukierunkowane są na pracę ze światem emocji, wewnętrznych przeżyć, myśli, intencji, zachowań, przyszłości i kariery zawodowej.

Pracujemy za pomocą różnych metod oraz z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Zajęcia odbywają się w piątki (co 2 tyg.).

ZAJĘCIA REEDUKACYJNE

Zajęcia reedukacyjne mają na celu zminimalizowanie niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie i korygowania braków w nauce, pokonywanie trudności, zwiększanie pewności siebie, podwyższanie samooceny, koncentracji i samodyscypliny.

Opieramy się na kompensacji i korekcji, aby poprawić zaburzone obszary poprzez ich ćwiczenie.

Na zajęciach są również rozwiązywane zadania egzaminacyjne pod kątem egzaminu ósmoklasisty. 

Zajęcia odbywają się w czwartki i co drugi piątek.

kolorowe liczydło, książki i otwarty zeszyt
wychowawca i dzieci sklejają modele i makiety

ZAJĘCIA MODERLARSKIE

Celem zajęć modelarskich jest doskonalenie umiejętności manualnych, organizowania własnego warsztatu pracy, współpracy, pobudzanie ciekawości, chęci zdobywania wiedzy historycznej z zakresu II wojny światowej.

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE

Celem zajęć fotograficznych było zaciekawienie dzieci i młodzieży historią fotografii. Nasza młodzież miała okazje wcielić się w role modela i fotografa.

W ramach zajęć został zrealizowany konkurs fotograficzny z wykorzystaniem nowo nauczonych technik.

fotografia białej dzikiej białej róży

KONTAKT

Aleje Ujazdowskie 37 lokal 1,Domofon 111, Warszawa

PREZES STOWARZYSZENIA Zofia Lewińska 501630285

WYCHOWAWCY 504438795

Dziękujemy za przesłanie!

grupa dzieci na pomoście , dzieci trzymają ręce w górze, dzieci stoją tyłem do aparatu, lato 2020